Reklamation

 

Reklamationsrapport

Fyll i alla relevanta fält i rapporten. Fält märkta med * måste alltid fyllas i.

Kontrollera alla uppgifter och klicka därefter på skicka-knappen längst ner i formuläret för att sända rapporten till Sörling-Ilsbo.

Du får därefter en mailbekräftelse med ett kvalitetsärendenr som du kan referera till i all ev. efterföljande korrespondens.

Information om kund/anmälare

Uppgifter om anmälare av reklamation:
Anmälare/referens:*
Företagsnamn:*
Kundnr:
Telefonnr:*
E-mail:*
Fordon (modell/märke): Reg nr:  
 
Påbyggnadstyp:
Sörling-Ilsbo ordernr:*
(sjusiffrigt ex: 20x-0xxx)
Lev.datum
från Sörling-Ilsbo:
Anmälares/kunds referensnummer:  
 
Uppgifter om kund (Lämnas blankt om samma som anmälare):
Kund/kontaktperson hos kund:
Företagsnamn:
Telefonnr:
E-mail:

Beskrivning av reklamation

Förklara orsaken till reklamationsansökan så detaljerat som möjligt
(Hur yttrar sig felet avseende funktion, missljud, utseende – vid vilka driftbetingelser o.s.v.)
Om ni redan har drabbats av kostnader redovisa detta nedan,
annars lämnas fälten tomma:

Reklamerade artiklar

Benämning: Art nr: Antal: á-pris: S:a netto:
      S:a netto:

Monteringsarbeten

Arbetsspecifikation (Vad har utförts): Arbetstid (tim) á-pris: S:a netto:
    S:a netto:

Reklamationsgods/Kreditering

Har fått ersättningsdelar sända mot faktura. Vid godkänd reklamation
önskas kredit på faktura – ange fakturanummer:

Insända delar märkes med kvalitetsärendenumret som du erhåller
i mailbekräftelsen efter att du skickat in rapporten.

OBS: Godkännes ej reklamationen återsändes insända delar ENDAST om detta
särskilt angivits i denna reklamationsrapport, eljest skrotas de omedelbart.

Bilder

Här har du möjlighet att bifoga upp till 5 st beskrivande foton för reklamationen
(JPEG-bilder, storlek max 2 MB):
Fyll i valideringskoden som du ser här nedan (bokstäverna/siffrorna i svart färg):