skip to Main Content

Kvalitet

Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Vi ställer samma höga kvalitetskrav på våra underleverantörer som på oss själva. Samarbetet med de bästa i branschen gör att våra produkter utvecklas i enlighet med marknadens behov.

KVALITETSPOLICY

Genom strukturerat förbättringsarbete alltid förstå och tillgodose kundens behov och överträffa dennes förväntning.
 

MILJÖPOLICY

Genom strukturerat förbättringsarbete alltid sträva efter effektivt resursutnyttjande, med hänsyn tagen till våra produkters och tjänsters hela livscykel, inom ramen för vårt inflytande samt efterleva tillämpliga lagar och förordningar.

ASB-godkännande

Våra produkter tillverkas med gällande bestämmelser från aktuella myndigheter såsom Vägverket, Svensk Bilprovning och Arbetarskyddsstyrelsen. I samband med leverans lämnas erforderliga intyg som säkerställer funktion, kvalitet och säkerhet vid användning. Test av tippstabilitet sker enligt gällande normer i samarbete med Svensk Bilprovning vid våra anläggningar eller hos lokalt påbyggnadsföretag.

Service

Genom flertalet lastbilsåterförsäljare och påbyggare kan en hög servicegrad erbjudas och vid mer omfattande servicearbeten finns kunskap och servicevilja att tillgå i våra verkstäder.

Leveransbestämmelser

Vi levererar våra produkter enligt LFG:s leveransbestämmelser.

Reklamation/Kvalitetsavvikelser

Vi vill att alla våra kunder skall vara nöjda kunder! Om du ändå som kund inte är helt nöjd med vår produkt och har upptäckt någon brist på en byggnationen du köpt av oss vill vi att du reklamerar detta till oss. För att vi på bästa sätt skall kunna handlägga ditt ärende måste detta rapporteras via vår reklamationsrapport som du kan öppna upp genom att klicka på ”Reklamation” i marginalen till vänster.

Reservdelsförsörjning

För leveranser av reservdelar finns kunnig personal vid våra verkstäder. Genom dokumentation av utförda leveranser kan även våra lokala påbyggare bidraga med leveranser från egna anläggningar och svara för att minimera oplanerade stillestånd.

Back To Top