skip to Main Content

J. Sörling-Ilsbo AB

J. Sörling-Ilsbo AB bildar tillsammans med systerbolaget PLS TRUCK BODIES AB och NORFRIG AB Lastfordonspåbyggargruppen NORDIC TRUCK BODIES AB en del i Industrikoncernen Inducore (www.inducore.se).

Med mer än 170 års gemensam erfarenhet har vi utvecklats från vagnssmedja till modern påbyggnadsindustri och är idag en av Nordens ledande påbyggare av lastbilar och släpfordon. Våra produkter säljs främst på den Nordiska marknaden och Schweiz men export sker även till andra länder inom och utom Europa.

Vi har ett brett program av påbyggnader för lastfordon med tyngdpunkt på utrustningar för anläggningstransporter. Våra fabrikstillverkade flakpåbyggnader kan skräddarsys individuellt för att passa de mest varierande uppdrag. Du som kund till Sörling kan därför alltid vara säker på att få rätt utrustning till varje transportuppgift.

Våra produkter tillverkas i Knivsta samt vid vårt dotterbolag i Polen. Vår försäljning sker både genom vår egen säljorganisation och via samarbetspartners på våra marknader. Försäljning till Norge sker genom vår samarbetspartner Rich. Steen AS i Oslo och till Schweiz via vår samarbetspartner Trösch AG i Zurich.

Våra lastväxlare tillverkas i Kaulille, Belgien av AJK.

Back To Top