skip to Main Content

Code of conduct – vår gemensamma värdegrund

Vi har dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam uppförandekod, vår CODE OF CONDUCT, en vägledning för hur vi fattar våra beslut i vardagen – en dokumentation av värderingar och löften som beskriver våra spelregler, hur vi alla förväntas agerar på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Vår gemensamma uppförandekod gäller igenom hela INDUCORE koncernen – inom samtliga dotterbolag och för alla medarbetare över hela världen.

Länk till vår code of conduct (PDF)

Back To Top